Nữ sinh Mỹ lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 19

Nữ sinh Mỹ lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 19

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã lựa chọn 184 học sinh THPT xuất sắc vào đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố để tham dự Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2018-2019.

Lan tỏa phong trào xây dựng trường học xanh

Lan tỏa phong trào xây dựng trường học xanh

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã lựa chọn 184 học sinh THPT xuất sắc vào đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố để tham dự Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2018-2019.

Dạy trẻ biết “cãi” đúng

Dạy trẻ biết “cãi” đúng

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã lựa chọn 184 học sinh THPT xuất sắc vào đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố để tham dự Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2018-2019.

Sinh viên Duy Tân vô địch cuộc thi GDG Devfest 2018

Sinh viên Duy Tân vô địch cuộc thi GDG Devfest 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã lựa chọn 184 học sinh THPT xuất sắc vào đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố để tham dự Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2018-2019.

Đà Nẵng cho học sinh, sinh viên nghỉ ngày 10/12

Đà Nẵng cho học sinh, sinh viên nghỉ ngày 10/12

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã lựa chọn 184 học sinh THPT xuất sắc vào đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố để tham dự Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2018-2019.