Phòng, chống bạo hành nhân viên y tế: Rất cần có luật !

.
Nguồn: baophapluat.vn