Cả nghìn học sinh Bắc Ninh đi xét nghiệm, phát hiện 124 em nhiễm sán lợn

.
Nguồn: baophapluat.vn