Xuất hiện trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1 ở miền Tây

.
Nguồn: baophapluat.vn