TP.HCM: Kỳ thi THPT quốc gia 2018 có hơn 80% bài môn Sử dưới điểm trung bình

.

 

Sau khi chấm bài thi các môn của thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018, Sở GD- ĐT TP.HCM đã thống kê trong số 28.000 thí sinh dự thi môn lịch sử có đến 80,9% bài thi đạt dưới điểm trung bình (dưới 5đ).

Trong khi đó số thí sinh đạt điểm giỏi (từ 8đ trở lên) chỉ chiếm có 0,36%. Chỉ có duy nhất một thí sinh đạt 9,75đ, không có thí sinh đạt được điểm 10.

Môn Văn có 5 bài đạt 9 điểm, không có điểm 10. Trong đó, 28 thí sinh có điểm liệt (dưới 1), thí sinh trên trung bình hơn 71%, thí sinh đạt điểm giỏi khoảng 0,7%. Môn thi này có khoảng 78.000 thí sinh dự thi.

Ở môn Toán có hơn 77.000 thí sinh dự thi, tuy nhiên với môn thi này chỉ có một bài thi được điểm 10. Số thí sinh đạt điểm trên trung bình hơn 69 %; số thí sinh đạt điểm giỏi gần 1,3 %.

TP.HCM: Kỳ thi THPT quốc gia 2018 có hơn 80% bài môn Sử dưới điểm trung bình - Ảnh 1

Các thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại TP.HCM.

 

Môn Ngoại ngữ có hơn 69.000 thí sinh dự thi, có bài đạt điểm tuyệt đối; hơn 49% thí sinh đạt điểm trên trung bình, số thí sinh đạt điểm giỏi hơn 7,8%.

Ở môn Lý thì không bài thi đạt điểm 10, có 3 thí sinh đạt 9,5 điểm. Số thí sinh đạt điểm trên trung bình ở môn này là hơn 53%, đạt điểm giỏi hơn 2% trong tổng số hơn 48.000 thí sinh dự thi.

Môn Hóa có tỷ lệ điểm trên trung bình hơn 49%, giỏi là hơn 2%. Ở môn thi này có khoảng 50.000 thí sinh dự thi.

Môn Sinh thì không có điểm 10, chỉ có duy nhất một thí sinh đạt 9,7. Tỷ lệ học sinh đạt điểm trên trung bình môn này gần 38%, đạt điểm giỏi hơn 1% với khoảng 49.000 thí sinh dự thi.

Môn Địa, hơn 27.000 thí sinh dự thi chiếm tỷ lệ điểm trên trung bình là khoảng 74%, giỏi gần 2% và môn thi này cũng không có điểm 10, có 3 thí sinh đạt 9,5 điểm.

Riêng môn Giáo dục Công dân có tỷ lệ điểm trên trung bình là hơn 98%, trong đó bài thi đạt điểm giỏi hơn 40%. Môn thi này có 19 thí sinh đạt điểm 10.

PHA LÊ - XUÂN TRƯỜNG

Nguồn: baodansinh.vn