Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường chuyên

.

Điểm chuẩn trường Hà Nội - Amsterdam:

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường chuyên - Ảnh 1

 

Điểm chuẩn trường Chu Văn An:

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường chuyên - Ảnh 2

 

Điểm chuẩn trường Nguyễn Huệ:

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường chuyên - Ảnh 3

P.V

Nguồn: baodansinh.vn