Quận Tây Hồ hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới

.

Trong những năm qua, công tác DS-KHHGĐ của quận Tây Hồ luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Sở Y tế Hà Nội, HĐND, UBND quận, đảm bảo nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 trở lên và từng bước nâng cao chất lượng dân số. Nhờ đó, công tác DS-KHHGĐ của quận Tây Hồ đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, công tác DS-KHHGĐ của quận có nhiều khởi sắc: công tác truyền thông đã đi vào chiều sâu, truyền thông có trọng tâm, trọng điểm, đối tượng đích đã được tiếp cận nhiều hơn do đổi mới phương thức truyền thông; báo cáo viên là những chuyên gia đầu ngành của cấp trung ương và cấp thành phố. Các chỉ tiêu DS-KHHGĐ, đặc biệt là chỉ tiêu giảm sinh và giảm sinh con thứ 3 trở lên đều đạt cả về tỷ lệ và số tuyệt đối so với cùng kỳ năm trước.

Buổi lễ hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2018 của BCĐ công tác DS-KHHGĐ quận Tây Hồ

Bên cạnh đó, trung tâm DS-KHHGĐ quận đã triển khai nhiều mô hình can thiệp, truyền thông, tư vấn, từng bước kiềm chế tốc độ gia tăng dân số, nâng cao chất lượng dân số của quận. Đặc biệt, đề án 01-ĐA/QUTH ngày 31/10/2016 về “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dân số giai đoạn 2016 – 2020” của Quận ủy Tây Hồ được triển khai sâu rộng tới các ban, ngành, đoàn thể từ quận tới phường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Quỹ Dân số Liên hợp quốc, buổi lễ hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2018 của BCĐ công tác DS-KHHGĐ quận Tây Hồ đã diễn ra tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

Bà Trần Thị Bạch Tuyết – Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ quận Tây Hồ cho biết: “Chủ đề của dịp lễ kỷ niệm năm nay là “Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững”. Mục đích của lễ hưởng ứng năm nay nhằm kêu gọi, phát huy tinh thần và tăng cường trách nhiệm của cộng đồng xã hội, của mỗi gia đình, quan tâm cho phụ nữ. Kế hoạch hóa gia đình sẽ là cơ sở để người dân có thể thực hiện các quyền khác như quyền chăm sóc sức khỏe, quyền tham gia học tập, đồng thời cho phép người dân có được chất lượng cuộc sống tốt hơn”.

Phương Thu
Nguồn: tuoitrethudo.com.vn