Quảng Bình: Phấn đấu doanh thu du lịch năm 2019 đạt 3,8 nghìn tỉ đồng

.

Năm 2019 là năm gần cuối nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016 - 2020, trong đó du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội. Bám sát kế hoạch đề ra, năm 2019, du lịch Quảng Bình sẽ phấn đấu đạt 3.800.000 lượt khách đến tham quan (khách quốc tế 180.000 lượt); doanh thu du lịch đạt 3.800 tỷ đồng.

Suối nước Mọoc, một địa danh thu hút du khách đến với Quảng Bình.

Để đạt được kế hoạch đề ra, ngành Du lịch Quảng Bình sẽ phải triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền, tổ chức tập huấn du lịch trách nhiệm cho cộng đồng dân cư; phát triển dịch vụ bổ trợ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, tâm linh, văn hóa - lịch sử, du lịch cộng đồng; thực hiện có hiệu quả công tác xã hội trong quảng bá, xúc tiến du lịch; liên kết hợp tác với các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ, thuộc “Con đường di sản miền Trung”, 03 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan nhằm phát huy hiệu quả chương trình hợp tác phát triển du lịch.

Ngành du lịch Quảng Bình chú trọng công tác con người trong phát triển du lịch, từ đó sẽ huy động mọi nguồn lực để tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về phát triển du lịch bền vững, du lịch có trách nhiệm, khả năng ngoại ngữ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp…cho các công ty, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch cũng như người dân địa phương có các di sản.

Bên cạnh đó, ngành du lịch Quảng Bình ban hành, áp dụng có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch đối với tất cả các khu, tuyến, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ; thực hiện đồng bộ giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, qua đó khẳng định Quảng Bình là điểm đến an toàn, chất lượng, mến khách; xây dựng khung giá sản phẩm dịch vụ du lịch tại khu, điểm du lịch, cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phát triển và hội nhập quốc tế, đặc biệt là trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch và quản lý hệ thống...

 

  • Tag:
  • Du lịch Quảng Bình
  • Con đường di sản miền Trung; hợp tác phát triển du lịch
  • Suối nước Mọoc; khách tham quan
  • Bộ quy tắc ứng xử
  • quảng bá du lịch
Nguồn: infonet.vn