Tiểu sử Chủ tịch Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez

.
Chủ tịch Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez

Đồng chí Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez sinh ngày 20/4/1960 tại thành phố Santa Clara. Từ năm 1982-1985, đồng chí phục vụ trong lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Từ năm 1985-1987, đồng chí Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez là giảng viên trường Đại học Trung ương Lát Vi-dát; tham gia hoạt động phụ trách Đoàn Thanh niên Cộng sản Cu-ba của trường Đại học; gia nhập Đảng Cộng sản Cu-ba. 

Từ năm 1987 đến năm 1989, đồng chí là Bí thư Thứ nhất Đoàn Thanh niên Cộng sản Cu-ba tại Ni-ca-ra-goa; từ năm 1989 đến năm 1993, đồng chí Trở về Cu-ba, tiếp tục đảm nhiệm một số chức vụ của Đoàn Thanh niên.

Năm 1991, đồng chí Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez là thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba.

Từ năm 1993 đến năm 2003, đồng chí là Bí thư Thứ nhất Tỉnh ủy Vi-da Cơ-la-ra.

Từ năm 1993 đến nay, đồng chí là Đại biểu Quốc hội Cu-ba.

Từ năm 2003 - 2009, đồng chí giữ cương vị, Bí thư Thứ nhất Tỉnh ủy Ôn-gin.

Từ năm 2003 đến nay, đồng chí Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba.

Từ năm 2009 đến năm 2012, đồng chí là Bộ trưởng Bộ Đại học Cu-ba.

Từ năm 2012 đến năm 2013, đồng chí Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez  là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba.

Từ năm 2013 đến năm 2018, đồng chí là Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba.

Từ tháng 3/2018 – nay, đồng chí Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba.

  • Tag:
  • Tiểu sử Chủ tịch Cuba
  • Chủ tịch Cuba hiện nay là ai
  • Tiểu sử Chủ tịch Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez
  • Chủ tịch Cu ba Diáz
Nguồn: infonet.vn