Nợ xấu đã xuống mức an toàn

Nợ xấu đã xuống mức an toàn

(HNM) - Nợ xấu từng là nỗi ám ảnh của nền kinh tế, nhưng hiện đã dần được xử lý. Từ ngưỡng 17,2% trên tổng dư nợ, đến nay con số nợ xấu đã xuống mức an toàn.